Avoimia ulkomaisia tiedonlähteitä

Tähän osioon on koottu erilaisia ulkomaisia avointen aineistojen hakupalveluita

OpenAIRE on hakuportaali, jonka sisältö, mm. julkaisut ja data-aineistot, haravoidaan siihen mukaan ilmoittautuneista palveluista. Portaali opastaa tutkijoita löytämään omaan tarpeeseen sopivan julkaisun tai data-aineiston. Joukossa on myös suomalaista aineistoa.

BASE (Bielefeld Academic Search Engine) on Bielefeldin yliopistossa rakennettu hakupalvelu. Palveluun haravoidaan tietoja julkaisuarkistoista sekä myös muista tiedonlähteistä maailmanlaajuisesti. Esimerkkikuvissa alla on tehty haku "stage fright" Basesta käyttämällä ensin valintaa "Entire document" eli haku on kohdistunut kokotekstiin. Hakutuloksena on 948 viitettä (ylempi kuva). Toinen haku on aihehaku (subject), jolloin hakutuloksen koko on 178 viitettä.

  • Kannattaa huomata, että Basen hakuja voi myös "buustata" ruksaamalla kohdan "Boost open access documents". Tällöin haku painottuu avoimesti saatavilla olevaan aineistoon.


CORE (Connecting Repositories) on hakupalvelu, joka haravoi avoimia aineistoja eri lähteistä. Siihen voivat liittyä jäseniksi kaikki halukkaat avoimet tietoarkistot ja avoimet lehdet, jolloin niiden sisältö liitetään mukaan tietokantaan. Kaikki Coren materiaali on avoimesti ja välittömästi saatavissa. COREssa on myös suomalaisista julkaisuarkistoista haravoitua sisältöä. Viereisessä kuvassa on tehty haku "stage fright", joka antaa hakutuloksena Coressa 6 374 viitettä.