Miellekartta tiedonhaun apuvälineenä

Aihehaku - mindmap

Olet kiinnostunut aihealueesta: muusikon terveys ja hyvinvointi. Erityisesti sinua kiinnostaa muusikon kokema esiintymisjännitys.

Opinnäytettä tai mitä tahansa tiedonhakutehtävää tehdessäsi voit käyttää hakusanojen hahmottamisessa apuna mindmap-tekniikkaa:

  • Mieti aiheeseesi liittyviä sanoja ja käsitteitä sekä niiden synonyymejä. 
  • Pohdi millä tavalla sanat ja käsitteet liittyvät toisiinsa. 
  • Kokeile millaisia hakutuloksia saat mindmap-karttasi sanoilla esimerkiksi lähikirjastosi tietokannasta ja vertaa tuloksia siihen, mitä löydät samoilla sanoilla Googlesta.


Harjoitustehtävä


Laadi miellekartta omaan tiedontarpeeseesi liittyen ja tee hakuja seuraavista lähteistä. Voit myös käyttää apunasi yllä olevaa miellekarttaa. Lisätietoa asiasanoista / vapaista sanoista ja aihehausta löydät täältä: Aiheen määrittely ja hakusanat

1. Etsi hakusanalla opinnäytteitä kotimaisista julkaisuarkistoista
2. Etsi hakusanalla oman lähikirjastosi tietokannasta
3. Etsi hakusanalla Google Scholarista 

Älä hämmästy hakutulosmäärien erilaisuutta. Haku kirjastotietokannasta antaa yleensä aina pienemmän tuloksen aineiston kuvailuperiaatteista johtuen. Tämä hakutulos voi myös olla paljon täsmällisempi kuin Google-haku, juuri noista samoista periaatteista johtuen.