Kotimaisia julkaisuarkistoja

Tästä osiosta löydät tietoa niistä suomalaisten korkeakoulujen julkaisuarkistoista, joihin on tallennettu erilaista musiikkiin liittyvää tai musiikkia sisältävää aineistoa, kuten opinnäytetöitä, nuotteja ja konserttitaltiointeja

Ota huomioon, että osassa julkaisuarkistoja tietyt sisällöt eivät ole avoimesti verkossa käytettävissä, vaan vaativat käymistä kyseisen korkeakoulun kirjastossa.

MIKÄ ON JULKAISUARKISTO?

Julkaisuarkistoksi nimitetään tieteellisten julkaisujen tallentamiseen ja verkkojulkaisemiseen tarkoitettua järjestelmää ja sen ympärille rakennettuja palveluita. Julkaisuarkistot voivat sisältää hyvin erilaista aineistoa taustaorganisaatiosta riippuen. Niihin voidaan tallentaa tekstijulkaisuja, kuten artikkeleita, kirjoja, opinnäytetöitä ja erilaisia sarjajulkaisuja tai av-aineistoa, kuten kuvia, äänitteitä ja videotallenteita. 

Suomessa on parikymmentä julkaisuarkistoa, jotka ovat joko organisaatioiden omia tai useamman organisaation muodostamia yhteisiä palveluita. Suurin suomalainen julkaisuarkisto on Theseus, josta löytyy kaikkien 24 ammattikorkeakoulun opinnäytetyöt sekä julkaisut noin vuodesta 2009 eteenpäin.

Suomalaisilla yliopistoilla ei ole vastaavaa yhteistä julkaisuarkistoa, vaan jokaisella niistä on omansa. Näiden edellä mainittujen lisäksi omia julkaisuarkistoja on mm. Valtioneuvostolla sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella.

Doria

Doria on Kansalliskirjaston ylläpitämä julkaisuarkisto ja arkistojen hallintasovellus. Sisältöä tuottavat useat eri organisaatiot.

Mm. Åbo Akademin julkaisut löytyvät Doriasta. Siellä on mm. digitoituja konserttiohjelmia 1800-luvulta sekä Åbo Akademissa valmistuneita opinnäytteitä aiheinaan mm. musiikkitiede ja musiikkikasvatus / musiikkipedagogiikka.

Doriaan sisältyy myös Raita - musiikkia vanhoilta äänilevyiltä -niminen kokoelma, joka sisältää tekijänoikeusvapaita kotimaisia äänitteitä. Raita on osa Vuosisadan äänet -hanketta

Jyx

Jyx on Jyväskylän yliopiston avoin julkaisuarkisto, joka sisältää opinnäytteitä graduista väitöskirjoihin sekä muita Jyväskylän yliopiston julkaisuja.

Jyväskylän yliopiston julkaisuarkistossa on opinnäytteitä musiikintutkimuksen ja musiikkikasvatuksen aiheista.

Taju

Taju on Taideyliopiston avoin julkaisuarkisto. Arkistoon tallennetaan Taideyliopistossa tuotettua kokotekstiaineistoa kuten väitöksiä, opinnäytetöitä, taiteellista tutkimusta, tieteellisten artikkeleiden rinnakkaistallenteita, julkaisusarjoja, oppimateriaaleja sekä digitoituja nuotteja, äänitteitä ja konserttitallenteita. Osa aineistosta on vapaasti saatavissa (Open Access) ja osa vain Taideyliopiston tunnuksilla tai paikan päällä Taideyliopiston Sibelius-Akatemian kirjastossa.

Trepo

Tampereen yliopiston avoin julkaisuarkisto, joka sisältää Tampereen yliopiston avoimia julkaisuja: yliopiston henkilökunnan kirjoittamien tieteellisten artikkeleiden rinnakkaisjulkaisuja ja yliopiston muita avoimia julkaisuja sekä opinnäytteitä. TY:n etnomusikologian oppiaineen julkaisut löytyvät mm. oikealla olevan valikon kautta: Tutkinto-ohjelmat ja opintosuunnat ja valitsemalla luettelosta etnomusikologian.

Helda

Helda on Helsingin yliopiston digitaalinen arkisto, joka sisältää tieteellisiä artikkeleita, opinnäytteitä sekä julkaisusarjoja. Heldassa on mm. musiikkitieteen ja etnomusikologian sekä nykyisen Taiteiden tutkimuksen opinnäytteitä.

Heldassa on myös yhteistyökumppaneiden aineistoja, esimerkiksi Työväenliikkeen arkiston kokoelmissa on musiikkiin, erityisesti musiikinhistoriaan liittyvää aineistoa.

Oulurepo

Oulun yliopiston avoin julkaisuarkisto, josta löytyy jonkin verran julkaisuja musiikin eri alueilta, kuten musiikkikasvatus. Julkaisut hajaantuvat eri oppiaineisiin, joten löytääkseen musiikkiaiheisia julkaisuja, kannattaa hakea yleisillä sanoilla ja sanan katkaisulla: music / musiik* / musiikkikasvatu* jne.

Theseus

Suomen ammattikorkeakoulujen yhteinen julkaisuarkisto, joka sisältää opinnäytetöitä sekä ammattikorkeakoulujen julkaisuja (julkaisusarjat, rinnakkaistallennukset).

Musiikin tutkinto-ohjelmia on seuraavissa ammattikorkeakouluissa: Centria, Jyväskylä, Metropolia, Oulu, Savonia, Tampere, Turku sekä Novia. Musiikkiaiheisia opinnäytetöitä löytyy myös sellaisten ammattikorkeakoulujen kokoelmista, joista musiikin koulutus on lakkautettu (Karelia, Lahti)

Musiikkiaiheisia opinnäytetöitä pääsee selaamaan valitsemalla etusivun oikean reunan Koulutusala -valikosta kohdan "Esittävä taide ja musiikki" Tarkempia hakuohjeita löytyy täältä.

UtuPub

Turun yliopiston avoin julkaisuarkisto, joka sisältää Turun yliopiston opinnäytetöitä kuten väitöskirjoja, lisensiaatintöitä ja pro gradu -tutkielmia sekä pro gradu -tutkielmien tiivistelmiä. Opinnäytetöiden lisäksi julkaisuarkistoon on tallennettu muita Turun yliopiston tiedekuntien ja laitosten julkaisuja. Turun yliopistossa on oppiaineena musiikkitiede.

VINKKI! voit hakea julkaisuarkistojen sisältämää aineistoa myös Finna-palvelun kautta klikkaamalla etusivun Selaa-valikon kohdasta Muita aineistoja, ja valitsemalla avautuneesta valikosta kohdan Opinnäytteitä. Valitse seuraavan sivun Aihe-valikosta kohta Esittävä taide ja musiikki, hakutuloksena saat listauksen opinnäytetöistä.