Musiikkiarkistot

Musiikkiarkisto

Musiikkiarkisto on valtakunnallinen keskusarkisto, joka tallentaa suomalaiseen musiikkiin liittyvää aineistoa taidemusiikkia ja kansanmusiikkia lukuun ottamatta. Sen kokoelmien runkona on yli 450 henkilö- ja yhteisöarkistoa, jotka muodostuvat muun muassa musiikin tekijöiden, tutkijoiden, toimittajien ja harrastajien sekä musiikkialan yhteisöjen luovuttamista aineistoista kuten äänitteistä, videoista, valokuvista, haastatteluista, nuoteista, käsikirjoituksista, musiikkilehdistä, sopimuksista ja kirjeistä.

Tutkijat ja muut aihepiiristä kiinnostuneet voivat tutustua aineistoihin arkiston tiloissa. Aineistoja voi hakea Finna.fi-palvelun kautta. Arkiston yleiskokoelmat kuten käsikirjasto, musiikkilehdet ja haastattelut on luetteloitu omaan Skaala-tietokantaan. Musiikkiarkisto ja Suomen Äänitearkisto ry ylläpitävät yhteisesti suomalaisten äänitteiden tietokantaa Fennoa.

Osoite: Sörnäisten rantatie 25 (3. krs.), 00500 Helsinki

Puhelin: 050 435 0485
info@musiikkiarkisto.fi


Kansallinen äänitearkisto, Kansalliskirjasto

Kansallinen äänitearkisto on maan laajin julkinen äänitearkisto. Se sisältää suurimman osan suomalaisista äänitejulkaisuista vuodesta 1901 alkaen. Arkisto sisältää sekä musiikki- että puheäänitteitä ja karttuu lakisääteisin vapaakappalein, ostoin ja lahjoituksin. Kokoelmiin kuuluu myös useita ainutkertaisia yksityisiltä tahoilta hankittuja musiikkikokoelmia.

Äänitteiden kopiot toimitetaan tutkittavaksi musiikkikirjaston kuunteluhuoneeseen.

Kansalliskirjasto
PL 15 (Unioninkatu 36)
00014 Helsingin yliopisto
kansalliskirjasto@helsinki.fi
Puhelin 02941 21611
(ma-pe klo 10-13)
Chat (ma-pe klo 13-16)


Kansanmusiikki-instituutin arkisto, Kaustinen

Kansanmusiikki-instituutin arkisto on laajin suomalainen kansanmusiikkiin ja kansantanssiin erikoistunut arkisto. Kokoelmaan kuuluu mm. n. 5600 tuntia äänitteitä, 1500 tuntia av-tallenteita,    30 000 valokuvaa ja 100 000 lehtileikettä.

Arkisto sijaitsee Kaustisella Kansantaiteenkeskuksessa ja on avoinna arkisin klo 9–16. Vierailuista paikan päälle kannattaa sopia etukäteen.

Käynti- ja postiosoite:
Jyväskyläntie 3
69600 Kaustinen
FINLAND


Kansanperinteen arkisto

Kansanperinteen arkisto on 1965 Yhteiskunnallisen korkeakoulun yhteyteen perustettu arkisto-, tutkimus- ja palvelulaitos. Nykyisin Kansanperinteen arkisto toimii Tampereen yliopiston Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan osana omana kokonaisuutenaan. Siihen kuuluvat äänite- ja valokuva-arkisto sekä käsikirjoitus- ja asiakirjakokoelmat.

Arkisto palvelee paitsi tutkijoita myös muita tiedon hakijoita.

Yhteystiedot

avoinna: arkisin 8.00 – 15.45
sähköposti: kansanperinteen.arkisto@lists.tuni.fi
puhelin vaihde: 0294 5211
osoite: Kalevantie 4 (yliopiston päärakennus, E-siipi, huone E122)


Finlands svenska folkmusikinstituts arkiv

Arkistossa on aineistoa mm. henkilö- ja kirjallisuushistoriasta, teatterihistoriasta, kansanmusiikista ja -tanssista sekä kansankulttuurista ja -perinteestä. Aineisto koostuu esim. käsikirjoituksista, piirustuksista, valokuvista ja ääni- ja elokuvatallenteista, joita Svenska litteratursällskapet i Finland kerää, hallinnoi ja asettaa saataville.

Aineistoa voi hakea Finna-palvelussa: https://sls.finna.fi/

Puhelin +358 9 618 777
Sähköposti info@sls.fi
Arkistoaineistoa koskevat tiedustelut: arkivet@sls.fi  


Juminkeko-säätiön arkisto

Juminkeko on tallentanut karjalaista ja muiden lähisukukansojen kulttuuria valokuvin ja äänittein. Materiaalia on eniten Vienan alueelta, mutta myös Aunuksesta, Vepsästä ja Inkerinmaalta. Arkisto palvelee niin tutkijoita ja eri taiteenalan edustajia kuin tavallista yleisöäkin.

Arkisto palvelee niin tutkijoita ja eri taiteenalan edustajia kuin tavallista yleisöäkin. Arkiston käyttäjille materiaali luovutetaan digitaalisessa muodossa. Arkistoaineiston käyttöön tarvitaan lupa Juminkeon arkistosta.

Puhelin: +358 44 753 0670
Sähköposti: info@juminkeko.fi
Osoite: Kontionkatu 25, 88900 Kuhmo