Avoimet oppimateriaalit

Avoimet oppimateriaalit ovat opetukseen, oppimiseen, osaamiseen, kasvatukseen tai koulutukseen kohdennettuja digitaalisia materiaaleja.

Nämä ovat lisensoitu avoimella lisenssillä, joka antaa muille oikeuden maksuttomaan pääsyyn, käyttöön, muokkaukseen ja uudelleen jakamiseen olemattomin tai vähäisin rajoituksin. Kansainvälisesti avoimet oppimateriaalit tunnetaan yleisesti lyhenteellä OER eli Open Educational Resources. Tässä osiossa tutustutaan kahteen avoimeen oppimateriaalipalveluun, joista toinen on kotimainen ja toinen ulkomainen.

Avoimia oppimateriaaleja voi löytää myös oppilaitosten ja korkeakoulujen sivustoilta, eri yhdistysten ylläpitäminä palveluina tai Finna-hakupalvelun kautta. Tältä sivulta löydät muutamia esimerkkejä myös niistä.

Opetus- ja kulttuuriministeriön kehittämässä Avointen oppimateriaalien kirjastossa voi jakaa ja käyttää avoimia oppimateriaaleja. Se pyrkii edistämään avointen oppimateriaalien käyttöä mahdollistaen eri hankkeissa tuotetuille ja yksittäisten ihmisten tuottamille materiaaleille pitkäikäisyyttä sekä näkyvyyttä.  Kirjaston tarkoituksena on tehdä avoimen oppimateriaalin löytäminen mahdollisimman helpoksi niin opettajille, oppijoille kuin tavan kansalaisille.

Palvelun etusivulta löytyy kolme alasvetovalikkoa, joiden avulla voi valita 

  • - koulutusasteen
  • - oppiaineen, tutkinnon tai tieteenalan
  • - oppimateriaalin tyypin

Alasvetovalikoiden päällä olevaan hakulaatikkoon voi kirjoittaa hakusanan/sanoja, jolloin hakutulokseen tulee niihin liittyviä oppimateriaaleja koulutusasteesta riippumatta. Kokeilemalla hakusanaa  "musiikki" saadaan 55 hakutulosta, jotka liittyvät varhaiskasvatukseen, lukion musiikin opetukseen ja sävellajien sekä asteikkojen harjoittelemiseen. Saatua hakutulosta voidaan rajata hakutulossivun vasemmassa reunassa olevan valikon vaihtoehtojen avulla koskemaan esimerkiksi ainoastaan korkea-asteen koulutusta. 

Open educational resources OER on avoimia oppimateriaaleja sisältävä palvelu, joka koostuu tällä hetkellä (tammikuu 2024) yli 50 000 erilaisesta avoimesta oppimateriaalista. Palvelun on luonut Institute for the Study of Knowlegde Management (ISKME) osana William ja Flora Hewlettin säätiön maailmanlaajuista OER-aloitetta ja se on käynnistetty vuonna 2007. Palvelua voi käyttää kirjautumatta, mutta kirjautuneena on mahdollista liittyä mukaan erilaisten HUBien toimintaan. HUBin kautta pystyy verkostoitumaan materiaalien tuottajien kanssa ja jakamaan omia kokoelmiaan.

Materiaalien kirjo on hyvin laaja, palvelusta löytyy aina kokonaisista yliopistokursseista avoimiin oppikirjoihin saakka. Palvelu sisältää myös erilaisia valmiiksi kuratoituja kokoelmia, jotka löytyvät etusivun Discover-alasvetovalikon kautta. Sieltä löytyy esimerkiksi Carnegie Hall's Weill Music Instituten kokoelma.  Etusivun alasvetovalikoiden avulla voidaan AOE:n tapaan rajata hakuja koskemaan vain tiettyä koulutusalaa ja -astetta. Palvelun sisältämät aineistot ovat CC-lisensoituja, ja jokaisen kohdalla mainitaan erikseen sen käyttöehdot.

Testi hakusanalla "music" ja rajaus koulutusalaan "arts and humanities", toi hakutuloksia 476 kappaletta. Hakutuloksissa mainitaan aina kuka on sen tuottanut, milloin se on palveluun lisätty sekä minkä tyyppisestä aineistosta on kyse. Taideyliopiston digitaaliset oppimateriaalit

Listaus avoimia oppimateriaaleja Taideyliopistosta. Täältä löytyy materiaaleja esimerkiksi musiikinhistoriaan, improvisointiin ja säveltapailuun liittyen. Osa materiaaleista ei välttämättä toimi kaikilla laitteilla (kevät 2024).

Muita avoimia oppimateriaaleja

OPUS 1
Opus 1 – sävellyspedagogiikan aineistopankki on tarkoitettu kaikille säveltämisestä ja sävellyspedagogiikasta kiinnostuneille. Se pyrkii omalta osaltaan vastaamaan uusien opetussuunnitelmien myötä syntyneeseen opetusmateriaalin tarpeeseen sekä tarjoamaan työkaluja ja näkökulmia sävellyksen alkuopetukseen ja -ohjaukseen niin opettajille kuin opetusta järjestäville tahoille. Aineistopankkia ylläpitää Suomen Säveltäjät ry.

VINKKI! Finna -hakupalvelun kautta voit hakea oppimateriaaleja klikkaamalla etusivun linkkiä Oppimateriaaleja. Avautuvan sivun vasemman reunan hakurajauksen Oppiaine/Tutkinto/Tieteenala avulla voit rajata hakutuloksen koskemaan Musiikin oppimateriaaleja.