Luettavaa ja tutkittavaa

Tiedonhaun periaatteisiin tutustumisen voi aloittaa tutkimalla alla olevia erilaisia yleisiä tiedonhaun oppaita. Oppaista löytyvät mm. erilaiset hakutekniikat, joiden avulla saat työkaluja elektronisten aineistojen etsimiseen ja erilaisten hakukoneiden käyttämiseen. Tiedonhakuja suunnitellessa ei kannata myöskään unohtaa tiedonhaun apuvälineitä, jotka löydät myös tältä sivulta.

Metropolia Ammattikorkeakoulu: Tiedonhaun ABC

Oulun yliopisto: Systemaattinen tiedonhaku

Taideyliopisto: Tiedonhaku

Musiikkioppilaitosten kirjastot ovat myös laatineet omia tiedonhaun oppaitaan pelkästään musiikin tiedonhakuun liittyen. Osa niiden sisältämistä lähteistä tai sivustoista on vapaasti kaikkien käytettävissä, mutta osa saattaa olla sellaisia, jotka ovat käytettävissä ainoastaan kyseisessä kirjastossa. Useimmissa tiedonhaun oppaissa lukko-symboli kertoo, jos aineisto on käytettävissä vain kyseisessä kirjastossa. Vaikka kirjastot suuntaavat oppaansa usein ainoastaan omalle asiakaskunnalleen, esimerkiksi opiskelijoille ja/tai opettajille, oppaista löytyy yleensä myös ketä tahansa tiedonhakijaa kiinnostavaa aineistoa. 

MUSIIKIN TIEDONHAUN OPPAITA

Seuraavassa listauksessa olevat musiikin tiedonhaun oppaat on kerätty oppilaitosten kirjastojen sivustoilta ja voivat siten sisältää myös päällekkäisyyttä aineistojen osalta. 

Centria-ammattikorkeakoulun kirjasto:

Tiedonhakuopas musiikin opiskelijoille

Helsingin yliopiston kirjasto (englanninkielinen):

Musiikintutkimuksen tiedonhakuopas

Jyväskylän ammattikorkeakoulun kirjasto:

Musiikin kompassi - tiedonhaku musiikin alalta

Metropolia ammattikorkeakoulun kirjasto:

Tiedonhaku kulttuurialalla/Musiikki

Taideyliopisto:

Oopperamusiikki

Kirkkomusiikki

Tampereen yliopiston kirjasto:

Musiikin opas

Turun ammattikorkeakoulun kirjasto:

Musiikin tiedonhaku

Muita avoimia oppaita

Rytmimanuaali , jota ylläpitää valtakunnallinen musiikkialan toimija Rytmi-instituutti, on Suomen kattavin verkko-opas musiikin tekemisestä ja musabisneksestä. Rytmimanuaalin tarkoituksena on nostaa päivänvaloon alalla muhiva hiljainen tieto, ja sen aiheet kattavat koko musiikin-tekemisen kirjon biisinkirjoituksesta urasuunnitteluun. Sivustoa päivitetään jatkuvasti. 


MUSIIKIN TIEDONHAUN APUVÄLINEITÄ


Suomalainen esityskokoonpanosanasto eli SEKO

SEKO on musiikin esityskokoonpanot kattava sanasto. Sitä voidaan käytettää apuna esimerkiksi nuotti-, äänite- ja av-aineistoon sisältyvien sävellysten esityskokoonpanojen täsmälliseen tiedonhakuun.

Kansalliset toimijatiedot eli KANTO

KANTO on tietovaranto, joka sisältää kansallisbibliografian kuvailun yhteydessä tuottamat ohjeelliset nimenmuodot Suomessa julkaistujen aineistojen tekijänä ja kohteena olevista toimijoista. Kotimaiseen julkaisutuotantoon liittyvien henkilöiden ja yhteisöjen kuvailujen lisäksi Kanto sisältää jonkin verran tietoja ulkomaalaisista henkilöistä ja yhteisöistä.  

Yleinen suomalainen ontologia eli YSO

YSO koostuu pääasiassa yleiskäsitteistä mutta sisältää runsaasti myös eri alojen spesifistä käsitteistöä. Termit ovat useimmiten monikkomuotoisia substantiiveja. Yksikössä esitetään esim. ainesanat sekä abstrakteja käsitteitä ja toimintaa kuvaavat termit. Joillain termeillä on yksikkö- ja monikkomuodossa eri merkitys, esim. termi baletti viittaa taidemuotoon ja baletit yksittäisiin taideteoksiin.