Haku julkaisuarkistosta

Julkaisuarkisto on tieteellisten julkaisujen tallentamiseen ja verkkojulkaisemiseen tarkoitettu palvelu. Julkaisuarkistot sisältävät hyvin erilaista aineistoa organisaatiosta riippuen. Niihin voidaan tallentaa tekstijulkaisuja, kuten artikkeleita, kirjoja, opinnäytetöitä ja erilaisia sarjajulkaisuja tai av-aineistoa, kuten kuvia, äänitteitä ja videotallenteita. Julkaisuarkistoihin tallennettu aineisto on yleensä avoimesti käytettävissä, käyttörajoituksista kerrotaan julkaisuarkistokohtaisesti.Etsitään julkaisuarkistosta tietoa aiheesta "esiintymisjännitys"

Alla olevassa esimerkissä tehdään hakusanalla esiintymisjännitys tiedonhaku julkaisuarkisto Theseuksesta. Hakusi kohdistuu samanaikaisesti kaikissa Suomen ammattikorkeakouluissa tehtyihin opinnäytetöihin, sinun ei siis tarvitse tehdä hakua jokaisesta ammattikorkeakoulusta erikseen.

Ensimmäisessä esimerkissä tehdään selaushaku asiasanan mukaan, toisessa esimerkissä tehdään vapaasanahaku ja kolmannessa esimerkissä kerrotaan asiasanahaun ja vapaasanahaun välisestä erosta.

Theseukseen pääset tästä linkistä.

Hakutyypin sekä hakusanan valinta ja niiden merkitys hakutuloksien määrässä

Asiasanahaun ja vapaasanahaun välinen ero tulee esille selkeästi, kun verrataan saatujen hakutulosten määrää. Tässä esimerkissä on haettu esiintymisjännitykseen liittyviä opinnäytetöitä Theseuksesta. Asiasanahaun tuloslistaus osoittaa, että esiintymisjännitys ei ole asiasanaston mukainen termi, vaan virallinen asiasana onkin esiintymispelko. Hakusanalla ei siis tule hakutuloksia. Hakutuloslistaus näyttää esiintymis -alkuisia asiasanoja, ja siitä löytyy sanaston mukainen termi "esiintymispelko", jota on käytetty asiasanana 37 opinnäytetyössä.

Tässä esimerkissä tehdään vapaasanahaku. Vapaasana tarkoittaa mitä tahansa sanaa, puhekielistä tai virallisempaa. Vapaasanahaussa haku kohdistuu kaikkeen tallennettuun tietoon, myös koko opinnäytetyön tekstiin, sillä Theseus on kokotekstejä sisältävä julkaisuarkisto. Hakutulokseen tulevat kaikki sellaiset opinnäytetyöt, joissa käytetty hakusana on joko tallennettu asiasanaksi, on opinnäytetyön otsikossa tai missä tahansa muualla sen sisällössä. Saatujen hakutulosten määrä on huomattavasti suurempi kuin asiasanahaussa, 125 opinnäytetyötä.

Puhekielessä käytämme usein erilaisia sanoja, kuin mitä asiasanaston termit ovat. Samoin eri ammattiryhmillä, esimerkiksi muusikoilla on olemassa oma ammattislanginsa. Monelle meistä tutumpi tapa ilmaista esiintymistilanteiden aiheuttamia tuntemuksia on esiintymisjännitys. Tässä esimerkissä on tehty vapaasanahaku käyttäen tuota sanaa. Hakutulosten määrä on vielä suurempi, kuin edellisessä asiasanalla tehdyssä haussa.

VINKKI! Kokeile tehdä sama haku käyttämällä hakusanaa "ramppikuume". Vaikuttaako synonyymin käyttäminen hakutuloksen määrään? Saatko erilaisia hakutuloksia?

Hakuja tehdessä kannattaa aina tutustua kyseisen palvelun omiin hakuohjeisiin, esimerkiksi jos haluat tehdä tarkempia hakuja. Niiden opastuksella pystyy yleensä saamaan vielä kohdennetumpia hakutuloksia.