Haku julkaisuarkistosta

Mikä on julkaisuarkisto?

Julkaisuarkisto on tieteellisten julkaisujen tallentamiseen ja verkkojulkaisemiseen tarkoitettu palvelu. Julkaisuarkistot sisältävät hyvin erilaista aineistoa organisaatiosta riippuen. Niihin voidaan tallentaa tekstijulkaisuja, kuten artikkeleita, kirjoja, opinnäytetöitä ja erilaisia sarjajulkaisuja tai av-aineistoa, kuten kuvia, äänitteitä ja videotallenteita. Julkaisuarkistoihin tallennettu aineisto on yleensä avoimesti käytettävissä, käyttörajoituksista kerrotaan julkaisuarkistokohtaisesti.


Etsitään julkaisuarkistosta tietoa aiheesta "esiintymisjännitys"

Alla olevissa esimerkeissä on tehty hakusanalla esiintymisjännitys tiedonhaku julkaisuarkisto Theseuksesta. Haku kohdistuu samanaikaisesti kaikissa Suomen ammattikorkeakouluissa tehtyihin opinnäytetöihin, hakua ei siis tarvitse tehdä jokaisesta ammattikorkeakoulusta erikseen. Huomioi, että kaikkia opinnäytetöitä ei pysty lukemaan suoraa verkossa. Käyttörajattuun kokoelmaan tallennetut opinnäytetyöt ovat usein luettavissa ainoastaan kyseisen ammattikorkeakoulun kirjastossa.

Ensimmäisessä esimerkissä tehdään selaushaku asiasanan mukaan, toisessa esimerkissä tehdään vapaasanahaku ja kolmannessa esimerkissä kerrotaan asiasanahaun ja vapaasanahaun välisestä erosta.

Hakutyypillä ja hakusanalla on merkitystä erityisesti hakutuloksen määrässä. Asiasanahaku antaa yleensä pienimmän ja usein tarkimman hakutuloksen. Vapaasanahaku laajentaa hakutulosta jo pelkästään siksi, että siinä voi käyttää puhekielisiä ilmaisuja. Parhaiden tulosten saamiseksi kannattaa aina tutustua kunkin palvelun tai tietokannan omiin hakuohjeisiin.

Klikkaa kuvat isommaksi!

Asiasanahaun ja vapaasanahaun välinen ero tulee esille selkeästi, kun verrataan saatujen hakutulosten määrää. Tässä esimerkissä on haettu asiasanalistauksen kautta esiintymisjännitykseen liittyviä opinnäytetöitä Theseuksesta.

Asiasanahaun tuloslistaus osoittaa, että esiintymisjännitys ei ole asiasanaston mukainen termi, vaan virallinen asiasana onkin esiintymispelko. Hakusanalla ei siis tule hakutuloksia. Hakutuloslistaus näyttää esiintymis -alkuisia asiasanoja, ja siitä löytyy sanaston mukainen termi "esiintymispelko", jota on käytetty asiasanana 37 opinnäytetyössä.

Tässä esimerkissä on tehty vapaasanahaku. Vapaasana tarkoittaa mitä tahansa sanaa, puhekielistä tai virallisempaa. Vapaasanahaussa haku kohdistuu kaikkeen tallennettuun tietoon, myös koko opinnäytetyön tekstiin, sillä Theseus on kokotekstejä sisältävä julkaisuarkisto. 

Hakutulokseen tulevat kaikki sellaiset opinnäytetyöt, joissa käytetty hakusana on joko tallennettu asiasanaksi, on opinnäytetyön otsikossa tai missä tahansa muualla sen tekstisisällössä. Saatujen hakutulosten määrä on huomattavasti suurempi kuin asiasanahaussa, 125 opinnäytetyötä.

Puhekielessä käytämme usein erilaisia sanoja, kuin mitä asiasanaston termit ovat. Monilla eri ammattiryhmillä, esimerkiksi muusikoilla on olemassa oma ammattislanginsa. Monelle meistä tutumpi tapa ilmaista esiintymistilanteiden aiheuttamia tuntemuksia on esiintymisjännitys. Tässä esimerkissä on tehty vapaasanahaku käyttäen tuota sanaa. Hakutulosten määrä on vielä suurempi, kuin edellisessä asiasanalla tehdyssä haussa.

VINKKI! Kokeile tehdä sama haku käyttämällä hakusanaa "ramppikuume". Vaikuttaako synonyymin käyttäminen hakutuloksen määrään? Saatko erilaisia hakutuloksia?