Haku ulkomaisesta kirjastotietokannasta

WordCat tietokanta

Tässä esitellään lyhyesti, millaisilla asiasanoilla voi hakea esiintymisjännitystä ja muusikon terveyttä käsittelevää kansainvälistä aineistoa WorldCat-tietokannasta. WorldCat on kansainvälinen, tuhansien yleisten ja yliopistokirjastojen yhteisluettelo, jossa aineisto on kuvailtu ensisijaisesti englanniksi. Tarkan hakutuloksen saamiseksi WorldCat-haussa kannattaa käyttää LCSH-asiasanaston termejä.

Valitse hakukentäksi alasvetovalikosta "Subject" ja käytä haussa esimerkiksi jotakin seuraavista asiasanoista (vastaavat suomalaisissa tietokannoissa käytettävävät YSO-asiasanat mainittu suluissa):

  • Performance anxiety ja täsmällisempi Stage fright (kumpikin esiintymispelko)
  • Stress management (stressinhallinta) ja täsmällisempi Progressive muscle relaxation
  • Relaxation (rentoutus)
  • Physiology (fysiologia); voidaan yhdistää alaan muodossa Physiological aspects, esim. Music--Physiological aspects ja Singing--Physiological aspects. Myös useita tarkempia asiasanoja, kuten Nutrition (ravinto), Psychophysiology (fysiologinen psykologia ja psykofysiologia) ja Respiration (hengitys)
  • Health and hygiene; yhdistetään aina ammattiryhmään, esim. Violinists--Health and hygiene
  • Mental health (mielenterveys); voidaan yhdistää esimerkiksi ammattiryhmään, esim. Musicians--Mental health ja Pianists--Mental health
  • Occupational diseases (ammattitaudit); yhdistetään tarkempaan ammattiryhmään lyhyemmässä muodossa Disease, esim. Musicians--Diseases
  • Well-being (hyvinvointi)

Joskus hakutulos voi olla turhan suuri, joten tarpeen mukaan hakua voi rajata julkaisuvuoden, aineistotyypin ja/tai kielen perusteella ja tuloksia vastaavasti seuloa myös muilla tavoin.

Huomaa, että osa WorldCatista löytyvästä aineistosta on käytettävissä vapaasti suoraan verkon kautta (hakutuloksesta valittavissa "Open Access"), osa taas on saatavana painettuna tai verkkojulkaisuna suomalaisista kirjastoista, ja osa löytyy vain ulkomaisista kirjastoista. Uudemmasta keskeiseltä vaikuttavasta aineistosta, jota ei ole Suomessa, voi aina tehdä hankintaehdotuksen oman oppilaitoksen tai kotipaikkakunnan yleiseen kirjastoon.