Musiikin tiedonhaun lähteitä

Luettavaa ja tutkittavaa -osio sisältää kootusti lähdeaineistoja kirjallisessa muodossa. Tämän osion tarkoituksena on esitellä avoimia tietokantoja sekä vapaasti saatavia tieteellisiä aineistoja, joita käyttäjä voi hyödyntää omissa musiikin tiedonhaun tarpeissaan.

Kuunneltavaa ja katsottavaa -osio kerää yhteen erilaisia ääni- ja kuva-aineistojen materiaalipankkeja, joita voi hyödyntää musiikin tiedonhaussa monin eri tavoin.

Verkosta löytyy kattavasti aineistoa oman musisoinnin tueksi. Tällä sivustolla esiin tuodut aineistot sisältää lähtökohtaisesti tekijänoikeudesta vapaata aineistoa.